Overdragelse af tilsagn

Fonden kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden virksomhed, organisation eller forening, der indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. 

Der henvises til fondens vejledning om tilskud for yderligere information.