Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Fonden forventer at udbetale tilskuddet i to lige store rater i henholdsvis april og oktober i tilskudsåret. Udbetalingen skal dog altid afvente fødevareministeren godkendelse af fondens budget.

Udbetalingen af tilskud sker til tilskudsmodtagers konto, jf. oplysningerne herom i ansøgningsskemaet.

Forud for udbetalingerne sender fonden en mail til tilskudsmodtagerne. Eventuelt tilskud, som ikke anvendes, skal tilbagebetales til fonden senest ved regnskabsaflæggelsen for anvendelse af tilskuddet.