Opslag om klima for 2023 / Lukket for ansøgninger

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klima og drivhusgasreduktioner i landbrugssektoren

Øget værdiskabelse skal gå hånd i hånd med hensyn til ressourceforbrug, naturforvaltning samt klima- og miljøpåvirkning. Bæredygtig produktion er en væsentlig konkurrenceparameter og fordrer vedvarende udvikling i primærproduktionen og i resten af værdikæden. Klimaforandringerne fremhæves i denne sammenhæng i lyset af klimaloven fra juni 2020. I lyset heraf er der et særligt fokus på projekter, som kan understøtte dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger.  

Promilleafgiftsfonden for landbrug har besluttet at fortsætte og styrke sit fokus på klima ved at gennemføre et årligt opslag til klimaprojekter.

Fonden sigter mod et uddelingsniveau på 48 mio. kr. i 2023. 

1. Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden for tilskud i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 16. maj 2022 kl. 12.00

2. Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde

Promilleafgiftsfonden for landbrug er én af flere afgiftsfonde inden for jordbruget. 

Produktionsafgiftsfondene kan søge om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på medfinansiering af sektorspecifikke ansøgninger. Information om eventuelle støttemuligheder i de enkelte afgiftsfonde kan findes via hjemmesiden landbrugetsfonde.dk.

Dertil findes en række andre fonde og tilskudsordninger, som understøtter udviklingen i landbrugssektoren.  

3. Ansøgningsmaterialet for 2023-runden

  • Ansøgningsskemaet for 2023, som består af tre dele:
   Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projekt og om ansøger (word)
   Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
   Del 3 Leverancer Effekter Projektøkonomien (excel)

  4. Indsendelse af ansøgningen

  Ansøgningen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

  • Del 1 i word, del 2 i excel og del 3 i word
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

  Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com

  5. Ansøgninger fra produktionsafgiftsfondene

   

  Ansøgningsfristen for produktionsafgiftsfondene er den 3. juni 2022.

  Ansøgningsskemaet uploades medio marts.

    Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende vedlægges i mailen: 

    • Del 1 i word, del 2 i excel og del 3 i word
    • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

    6. Kvittering for modtagelse af ansøgning

    Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at ansøgning er modtaget af Promilleafgiftsfonden.

    Fonden forventer at behandle ansøgningerne medio juni 2022, hvorefter fondens afgørelser hurtigst muligt vil blive udsendt.