Konsulentordning, som skal sparke gang i flere kollektive miljøvirkemidler

Særpulje i 2017 og 2018 

Miljø- og fødevareministeren besluttede i januar 2017 at igangsætte en landsdækkende konsulentordning, som skal hjælpe landmændene godt i gang med at etablere flere kollektive miljøvirkemidler.

Ministeriet har bedt Promilleafgiftsfonden om at etablere og forvalte tilskudsordningen på baggrund af en særbevilling på 20 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.

Link til ministeriets pressemeddelelse af 16. januar 2017 kan findes her. 

 

Fondens opslag for særpuljen for 2017 og 2018 kan findes her.

Ansøgningsmaterialet for hhv. 2018-runden og 2017-runden kan ses nedenfor.

 

Ansøgningsmaterialet for 2018-indsatsen  - GENOPSLAG

Ansøgningsrunden for tilskud i 2018 gennemføres med ansøgningsfrist fredag den 24. november 2017 kl. 12.

 

Ansøgningsmaterialet for 2017-indsatsen  

Fristen for indsendelse af ansøgninger om tilskud i 2017 var fredag den 3. marts 2017. Der forventes ikke at blive afholdt yderligere ansøgningsrunder for tilskud til gennemførelse af projekter i 2017.

 

Hvorhen?

Ansøgningen skal indsendes på det af Fonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til: promilleafgiftsfonden@lf.dk

Kontaktpersoner

Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034
Orlov

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265

Fondens e-mail: Promilleafgiftsfonden@lf.dk

Fondens lovgrundlag

Klik her for at gå til fondens lovgrundlag