Særpulje for tilskudsåret 2018 grundet lukningen af Fåreafgiftsfonden

Fåreafgiftsfonden blev lukket ved udgangen af 2016. I forlængelse heraf har miljø- og fødevareministeren givet tilladelse til Fåreafgiftsfonden at overføre overskydende midler til Promilleafgiftsfonden for landbrug, som således får en særpulje for fåresektoren for tilskudsåret 2018.

 

Det er ikke endeligt opgjort, hvor mange midler der blivet overført til Promilleafgiftsfonden. Det forventes, at de overskydende midler i Fåreafgiftsfonden vil være i størrelsesordenen 130.000 - 140.000 kr.

 

Særpuljen afvikles inden for rammerne af Promilleafgiftsfondens strategi for 2018 – 2021.

 

Afviklingen af ansøgningsrunden

Ansøgningsrunden for særpuljen gennemføres med ansøgningsfrist den 15. september 2017 kl. 12.

 

Ansøgningsmaterialet for 2018-runden ses nedenfor.

 

Hvorhen og hvornår?

Ansøgningen skal indsendes på det af fonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til: promilleafgiftsfonden@lf.dk 

 

Ansøgningerne vil blive behandlet af fondens bestyrelse på årets budgetmøde den 5. oktober 2017. Tilbagemelding på ansøgninger kan forventes ultimo oktober.

 

Kontaktpersoner

Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034
Orlov

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265

Fondens e-mail: Promilleafgiftsfonden@lf.dk

Fondens lovgrundlag

Klik her for at gå til fondens lovgrundlag