Ansøgning om tilskud i 2024

Ansøgningsrunden for direkte ansøgninger er lukket.

Promilleafgiftsfonden inviterer alle interesserede til at ansøge om tilskud til projekter til gennemførelse i 2024.

Fonden har etableret to opslag:

  • Et opslag om forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klima og drivhusgasreduktioner i landbrugssektoren med et forventet uddelingsniveau på 48 mio. kr.
  • Et generelt opslag om bæredygtig udvikling af landbrugssektoren med et forventet uddelingsniveau på 88 mio. kr.

 

1. Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden for tilskud i 2024 gennemføres med ansøgningsfrist den 30. august 2023 kl. 12.00

 

2. Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde

Promilleafgiftsfonden for landbrug er én af flere afgiftsfonde inden for jordbruget. 

Produktionsafgiftsfondene kan søge om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på medfinansiering af sektorspecifikke ansøgninger. Information om eventuelle støttemuligheder i de enkelte afgiftsfonde kan findes via hjemmesiden landbrugetsfonde.dk.

Dertil findes en række andre fonde og tilskudsordninger, som understøtter udviklingen i landbrugssektoren.  

 

3. Ansøgningsmaterialet for 2024-runden

 

Ansøgningsskemaet for 2024 består af tre dele:

Del 1 - Basisoplysninger om projekt og ansøger
Del 2 - Projektbeskrivelsen
Del 3 - Projektøkonomien

 

4. Indsendelse af ansøgningen

Ansøgningen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

  • Del 1 i word, del 2 i word og del 3 i excel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com

 

5. Ansøgninger fra produktionsafgiftsfondene

Ansøgningsfristen for produktionsafgiftsfondene er den 27. september 2023.


Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende vedlægges i mailen: 

  • Del 1 i word, del 2 i excel og del 3 i word
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format 

 

6. Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at ansøgning er modtaget af Promilleafgiftsfonden.

Fonden forventer at behandle ansøgningerne den 6. oktober 2023, hvorefter fondens afgørelser hurtigst muligt vil blive udsendt.