Ansøgning om tilskud i 2023 - bæredygtig udvikling / Lukket for ansøgninger


Promilleafgiftsfonden inviterer alle interesserede til at ansøge om tilskud til projekter, som understøtter en bæredygtig udvikling i landbrugets primærproduktion og i resten af værdikæden. 

Fonden sigter mod et uddelingsniveau på 88 mio. kr. i 2023. 

1. Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden for tilskud i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 26. august 2022 kl. 12.00

2. Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde

Promilleafgiftsfonden for landbrug er én af flere afgiftsfonde inden for jordbruget. 

Produktionsafgiftsfondene kan søge om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på medfinansiering af sektorspecifikke ansøgninger. Information om eventuelle støttemuligheder i de enkelte afgiftsfonde kan findes via hjemmesiden landbrugetsfonde.dk.

Dertil findes en række andre fonde og tilskudsordninger, som understøtter udviklingen i landbrugssektoren.  

3. Ansøgningsmaterialet for 2023-runden

 

4. Indsendelse af ansøgningen

Ansøgningen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

 • Del 1 i word, del 2 i excel og del 3 i word
 • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com

5. Ansøgninger fra produktionsafgiftsfondene

 

Ansøgningsfristen for produktionsafgiftsfondene er den 20. september 2022.

Del 1

Del 2

Del 3

   Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende vedlægges i mailen: 

   • Del 1 i word, del 2 i excel og del 3 i word
   • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

   6. Kvittering for modtagelse af ansøgning

   Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at ansøgning er modtaget af Promilleafgiftsfonden.

   Fonden forventer at behandle ansøgningerne den 30. september 2022, hvorefter fondens afgørelser hurtigst muligt vil blive udsendt.