Ansøgning om tilskud i 2022 / Lukket for modtagelse af ansøgninger

1. Ansøgningsfrist og bevillingsramme. 
Ansøgningsrunden for tilskud i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 26. august 2021 kl. 12.

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være i størrelsesordenen 165 mio. kr. 


2. Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde
Promilleafgiftsfonden for landbrug er én af flere afgiftsfonde inden for jordbruget. 

Produktionsafgiftsfondene kan søge om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på medfinansiering af sektorspecifikke ansøgninger. Ansøger bør derfor overveje, hvilken afgiftsfond, der er mest relevant for det konkrete projekt.  

Links til de øvrige afgiftsfonde og deres ansøgningsmateriale kan findes her.


3. Fondens strategi 
Fonden har vedtaget en ny strategi for bevillingsperioden 2022-2025. 

Strategien beskriver fondens langsigtede målsætninger, støtteformer, indsatsområder samt tildelingskriterier og opfølgningsprocedurer.


4. Ansøgningsmaterialet for 2022-runden
Ansøgningsmaterialet består af fondens strategi, vejledninger samt ansøgningsskema. 

  Ansøgningsskemaet består af 3 dele: 

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Leverancer, Effekter, Projektøkonomi (excel) 

   

  5. Indsendelse af ansøgningen
  Ansøgningen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at der kun skrives i disse felter, samt at følgende dokumenter vedlægges i mailsen:

  • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

  Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com


  6. Ansøgninger fra produktionsafgiftsfondene
  Ansøgningsfristen for produktionsafgiftsfondene er den 21. september 2021.

  Ansøgningsskemaet:

    • Del 1 Hovedskema (word)
    • Del 2 Skema med oversigt over projekter (excel)
    • Del 3 Projektbeskrivelser (word)

    Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende vedlægges i mailen: 

    • Del 1 i word, del 2 i excel og del 3 i word
    • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

    7. Kvittering for modtagelse af ansøgning
    Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Promilleafgiftsfonden.

    Ansøgningerne vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 29. september 2021, hvorefter fondens afgørelser hurtigst muligt vil blive udsendt.