Ansøgning om tilskud 2020

Lukket for modtagelse af ansøgninger

1. Ansøgningsfrist og økonomisk ramme 2020

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2020 gennemføres med ansøgningsfrist den 28. august 2019 kl. 12.

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 240 mio. kr.

 

2. Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde

Promilleafgiftsfonden for landbrug er én ud af de i alt 13 produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbruget. De øvrige afgiftsfonde er blandt andet Svineafgiftsfonden, Mælkeafgiftsfonden, Fjerkræafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og Pelsdyrafgiftsfonden. Disse afgiftsfonde er særligt beregnet til projekter indenfor de respektive sektorer.

 

Produktionsafgiftsfondene søger hvert år om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på medfinansiering af de sektorspecifikke ansøgninger.

 

Hovedparten af afgiftsfondene har i lighed med Promilleafgiftsfonden for landbrug ansøgningsfrist i august 2019, hvor der kan søges om tilskud til gennemførelse af projekter i 2020. Links til de øvrige afgiftsfonde og deres ansøgningsmateriale kan findes her.

 

3. Ansøgningsmaterialet for 2020-runden

   

  Ansøgningsskemaet for 2020, som består af 3 dele:

   

   

  4. Indsendelse af ansøgning til fonden

  Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: promilleafgiftsfonden@lf.dk 

  Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

   

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel 

  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

   Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

   

   

   

  5. Ansøgninger fra produktionsafgiftsfondene 
  Ansøgningsfristen for produktionsafgiftsfondene er den 18. september 2020.

      

    6. Kvittering for modtagelse af ansøgning

    Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.

     

    Ansøgningerne vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 27. september 2019.