Ansøgning om tilskud 2019

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2019 gennemføres med ansøgningsfrist den 28. august 2018 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme for 2019

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 240 mio. kr.

 

Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde

Promilleafgiftsfonden for landbrug er én ud af de i alt 13 produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbruget. De øvrige afgiftsfonde er blandt andet Svineafgiftsfonden, Mælkeafgiftsfonden, Fjerkræafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og Pelsdyrafgiftsfonden. Disse afgiftsfonde er særligt beregnet til projekter indenfor de respektive sektorer.

 

Produktionsafgiftsfondene søger hvert år om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på medfinansiering af de sektorspecifikke ansøgninger.

 

Hovedparten af afgiftsfondene har i lighed med Promilleafgiftsfonden for landbrug ansøgningsfrist i august 2018, hvor der kan søges om tilskud til gennemførelse af projekter i 2019. Links til de øvrige afgiftsfonde og deres ansøgningsmateriale kan findes her.

 

Ansøgningsmaterialet for 2019-runden

Ansøgningsskemaet for 2019, som består af 3 dele:

Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)

Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
Del 3 Projektøkonomien (excel) 

 

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: promilleafgiftsfonden@lf.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

 • Del 1 i word
 • Del 2 i word
 • Del 3 i excel

 

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

Ansøgninger fra produktionsafgiftsfondene 
Ansøgningsfristen for produktionsafgiftsfondene er den 18. september 2018.

  Ansøgningsskema (word)
  Skema til brug for oversigt over projekter (excel)    

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning

  Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.

   

  Ansøgningerne vil blive behandlet af fondens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 25. september 2018. 

  Kontaktpersoner

  Rikke Lilienthal
  Chef for Fondssekretariatet
  Telefon: 3339 4034

  Hanne Elkjær
  Chefkonsulent
  Telefon: 3339 4265

  Mail:
  promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk

  Fondens lovgrundlag

  Klik her for at gå til fondens lovgrundlag

  Fondens logo

  Klik her for at gå til fondens logo