Sådan søger du

 

Fondens bevillinger er etårige og følger kalenderåret. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen. Der skal afrapporteres for anvendelse af tilskuddet for hvert bevillingsår.

Der er for tilskudsåret 2018 mulighed for at søge om tilskud i Promilleafgiftsfondens ordinære pulje samt i to særpuljer, hhv. en særpulje om konsulentordning om kollektive virkemidler og en særpulje for fåresektoren.

 

Ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger for de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.

Kontaktpersoner

Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265

Fondens e-mail: Promilleafgiftsfonden@lf.dk