Sådan søger du

 

Fondens bevillinger er etårige og følger kalenderåret. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen. Der skal afrapporteres for anvendelse af tilskuddet for hvert bevillingsår.

 

Ansøgningsfrist, ansøgningsskema og vejledninger kan findes i kolonnen til venstre.

Kontaktpersoner

Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265