Fondens strategi 2018-2021

Fondens bestyrelse har fastlagt en fireƄrig strategi for 2018-2021.

Promilleafgiftsfonden ønsker at fremme en i et globalt perspektiv økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig vækst og udvikling for dansk landbrug.
Det vil fonden gøre ved at støtte, at erhvervets og samfundets interessenter udvikler nye forretningsmuligheder, produkter, ny forskning og praksisnær viden. Resultaterne skal formidles
bredt i erhvervet og dermed komme hele sektoren til gavn. 

Læs fondens strategi for 2018-2021 her.