Lovgrundlaget

Promilleafgiftsfonden for landbrug og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen udpeges af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er tilsynsmyndighed for fondene.

Links til regler:

  • Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (Landbrugsstøtteloven)
  • Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU's statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (Aktivitetsbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugsområdet (Administrationsbekendtgørelsen)