Fondens budgetter og regnskaber

Fondens budgetter og regnskaber er godkendt af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra fondens bestyrelse.

 

Det fremgår af fondens budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til samt en kort beskrivelse af projekterne.

 

Under fanebladet "Det har fonden støttet" ligger der desuden bevillingsoversigter for de seneste år.

 

Budgetter

 

Regnskaber

Kontaktpersoner

Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265