Bestyrelsen

Fondens ledes af en bestyrelse med i alt 11 medlemmer, heraf 6 repræsentanter fra erhvervet og 5 repræsentanter fra offentlige interesser.

Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Økologisk Landsforening, Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer (6 repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd (5 repræsentanter).

Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode. Indeværende periode er 1. november 2016 - 31. oktober 2020.

Medlemmerne af fondens bestyrelse fremgår af kolonnen til højre.

En ajourført oversigt over medlemmernes tilhørsforhold af relevans for arbejdet i Promilleafgiftsfonden vil snarest blive lagt på hjemmesiden.