Pressemeddelelse om Rigsrevisionens beretning

Maj 2016 

Pressemeddelelse fra Promilleafgiftsfondens bestyrelse om Rigsrevisionens beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Statsrevisorerne har den 25. maj behandlet Rigsrevisionens beretning om landbrugsfondene.

"Promilleafgiftsfonden tager Rigsrevisionens beretning til efterretning og vil nu nærlæse den grundigt. Bestyrelsen bestræber sig hele tiden på at administrere Promilleafgiftsfondens midler korrekt, og derfor kan vi kun værdsætte, at der er blevet set på, om det administrative system omkring landbrugets fonde fungerer optimalt, siger formand for Promilleafgiftsfondens bestyrelse Michael Brockenhuus-Schack.

Rigsrevisionen har siden oktober 2015 undersøgt blandt andre Promilleafgiftsfondens arbejde. Det arbejde er nu tilendebragt.

"Vi har i eftermiddag modtaget beretningen, og nu mødes bestyrelsen for at drøfte det nærmere indhold. Vi vil i bestyrelsen tilgå beretningen på konstruktiv vis og se på, om der er behov for justeringer af fondens administrative praksis, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Yderligere kontakt:

Chef for Fondssekretariatet, Rikke Lilienthal: rli@lf.dk og 33 39 40 34