Om projektet "Dansk Landbrugs Rammevilkår og Konkurrenceevne"

Udtalelse fra fonden, 8. maj 2017

 

PROMILLEAFGIFTSFONDENS AFGØRELSE

 

Promilleafgiftsfonden har d.d. meddelt Bæredygtigt Landbrug sin afgørelse i sagen om projektet ”Dansk Landbrugs Rammevilkår og Konkurrenceevne”.

 

På baggrund af høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug har bestyrelsen besluttet at fastholde kravet om tilbagebetaling af den andel af støttemidlerne, der vedrører CBS-rapporten.

 

Det er bestyrelsens vurdering, at den resterende del af projektet, der vedrører indsamling og offentliggørelse af data, lever op til bevillingskravet fra fonden.

 

Bæredygtigt Landbrug kan indbringe fondsbestyrelsens afgørelse for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inden for fire uger fra dd.

 

Bestyrelsesmedlem Flemming Fuglede Jørgensen deltog ikke i bestyrelsens behandling af afgørelsen.

 

Fondens afgørelse til Bæredygtigt Landbrug kan findes her.

 

 

Udtalelse fra fonden, 19. januar 2017

PROMILLEAFGIFTSFONDEN KRÆVER PROJEKTPENGE TILBAGE

Promilleafgiftsfondens bestyrelse har på møde i dag – den 19. januar 2017 – behandlet spørgsmålet om tilbagebetaling af støttemidler til projektet "Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne".

Bestyrelsen besluttede at kræve den andel af støttemidler, der vedrører CBS rapporten, tilbage. Bæredygtigt Landbrug, der modtog støtten, har nu fået en høringsfrist til 10. marts 2017. Samme dato skal det reviderede regnskab for hele projektet afleveres.

Bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack udtaler:

- Det er vores pligt som fondsbestyrelse at sikre, at de penge, som fonden deler ud, bliver brugt til det ansøgte. Sker det ikke, skal vi sikre, at pengene kommer tilbage til fonden. Når det gælder projektet "Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne" står det nu klart, at den endelige CBS rapport ikke bliver offentliggjort. Derfor vil Promil-leafgiftsfonden fremsætte tilbagebetalingskrav.

Bestyrelsesmedlem Flemming Fuglede Jørgensen erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke i bestyrelsens behandling af sagen.

Fondens høringsbrev til Bæredygtigt Landbrug er vedlagt.

 

Citat fra fondens formand Michael Brockenhuus-Schack, 22. december 2016

- Jeg har noteret mig dagens udmelding fra CBS. Bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden holder sit næste møde den 19. januar 2017. På det møde vil bestyrelsen behandle sagen og træffe beslutning.

 

 

Citat fra fondens formand Michael Brockenhuus-Schack, 8. december 2016

- DR frembringer i dag en række kritisable forhold vedr. et projekt støttet af Promilleafgiftsfonden, som er udført af Copenhagen Business School med organisationen Bæredygtigt Landbrug som ansøger. Fremstillingen af, at der skulle være problemer med uvildigheden i arbejdet med rapporten, tager jeg meget alvorligt. Vi afventer dog stadig, at projektet bliver tilendebragt. Jeg ser frem til at få forelagt den endelige rapport og forventer, at alt er i orden. Jeg kan med tilfredshed læse, at Copenhagen Business School også forventer, at der senest ved årsskiftet bliver fremlagt en endelig rapport, hvor eventuelle kritisable forhold vil være bragt i orden. Hvis rapporten mod forventning ikke lever op til kravene, så vil Promilleafgiftsfonden kunne kræve støttebeløbet tilbagebetalt fra Bæredygtigt Landbrug.

 

 

Redegørelse om fondens tilskud, december 2016

Fonden har udarbejdet en redegørelse om tilskuddet til projektet "Dansk Landbrugs Rammevilkår og Konkurrence evne", som kan læses her.

Projektbeskrivelsen kan ses her.