Når projektet er afsluttet

Efter udløbet af den etårige projektperiode er der fortsat en række forhold, der skal iagttages. Det drejer sig først og fremmest om aflæggelse af regnskab og gennemførelse af effektvurdering, således at der kan føres kontrol med midlernes korrekte anvendelse.

Dertil vil der ofte være krav om offentliggørelse af de resultater, projektet genererer. Oplysninger herom fremgår i kolonnen til venstre.

Kontaktpersoner

Rikke Lilienthal
Chef for Fondssekretariatet
Telefon: 3339 4034
Orlov

Hanne Elkjær
Chefkonsulent
Telefon: 3339 4265

Fondens e-mail: Promilleafgiftsfonden@lf.dk