Effektvurderinger

Promilleafgiftsfonden har siden 2011 udarbejdet effektvurderinger af projekter, som fonden har støttet.

Resultatet af effektvurderingerne er samlet i nedenstående rapporter:

Metoden bag effektvurdering

Processen og metoden for effektvurderingsrapporten er beskrevet i Notat om gennemførte effektvurderinger for projekter støttet af fonden i 2011