Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 977 t.kr.

77. Test af mobile autonome robotter til planteproduktion

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 977 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at fremme teknologiudviklingen og implementeringen af autonome mobile robotter til planteproduktion og at afprøve en ny vej til teknologi implementering. Platformen til dette er inddrage erhvervet og landbrugsskolerne, samt etablere et koncept til test af robotter og undervisning i brugen af den nye teknologi.

Aktiviteterne i 2019 ligger i forlængelse af projektets aktiviteter i 2018. Testkoncept, -protokoller og –baner færdiggøres og gøres klar til test og undervisning. Der udføres en test i samarbejde med en fabrikant eller distributør af markrobotter. Fokus i 2019 er test af redskaberne på robotten. Der udarbejdes materiale til brug i undervisningen på Bygholm Landbrugsskole, og andre uddannelsesinstitutioner inden for erhvervet.
Til brug for både undervisning og til landmænd, der overvejer at investere i ny teknologi, vil der blive formidlet viden om lovgivning på området, samt blive udviklet et økonomiværktøj til udarbejdelse af beslutningsgrundlag ved investering i markrobotter. Endelig vil der blive etableret et netværk, med henblik på at udnytte erfaringerne fra andre europæiske lande til at fremme implementeringen af markrobotter i dansk planteproduktion.

Mangel på arbejdskraft i de kommende år vil være en produktionsbegrænsende faktor i landbruget. En hurtig og effektiv implementering af markrobotter til at overtage nogle af de trivielle og arbejdsintensive opgaver, f.eks. plantning og lugning af specialafgrøder, vil derfor have en stor økonomisk betydning for erhvervet.

Projektleder: Mette Walter, mwa@teknologisk.dk

Link til projektbeskrivelse her.