Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 8.000 t.kr. fordelt på to projekter.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

67. Udvikling af markedsmuligheder for fødevareklyngen på internationale markeder

68. Udvikling af markedsmuligheder for fødevareklyngen på EU-markeder

 

67. Udvikling af markedsmuligheder for fødevareklyngen på internationale markeder

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 7.200 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: De internationale markeder er under massivt pres. De tiltagende tendenser til protektionisme, handelshindringer og potentielle handelskrige skaber store udfordringer for fødevareklyngen. Der er et kæmpe behov for at åbne andre og flere markeder. Formålet er derfor at skabe og udvikle nye markedspotentialer på flere internationale markeder med henblik på at sikre merværdi og positiv fremgang i afsætningen.

En positiv udvikling i afsætningen til de store internationale markeder er helt afgørende for indtjening og udviklingsmuligheder i fødevareklyngen. At skabe nye markedsåbninger kræver en langvarig, målrettet og ofte innovativ tilgang. Derudover er det vigtigt, at eksisterende markedspositioner fastholdes og nye markedspotentialer udnyttes. I projektet identificeres og anvendes de mest effektfulde fremgangsmåder. Det sker ved at forberede og gennemføre afsætningsaktiviteter på udvalgte markeder med stort eller stabilt vækst- og afsætningspotentiale. Omdrejningspunktet er fødevareklyngens styrkepositioner. På dette grundlag planlægges og gennemføres eksportfremstød, konferencer, seminarer, analyser, udstillinger, events og delegationsbesøg mv. for på en innovativ måde at skabe kendskab og klar profil, etablere markedskontakter og forbedre afsætningsplatformen for hele værdikæden. Indsatsen kræver overblik og agilitet for at udnytte nye markedspotentialer. Alle aktiviteter målrettes og skræddersys de specifikke forhold på hvert marked.

Hovedparten af aktiviteterne knyttes til de lovende vækstmarkeder i Asien, herunder især Kina, Indien og Japan, samt i stigende grad til Afrika og Sydamerika. Markedsindsatsen forventes samlet at skabe merværdi, nye markedspotentialer samt at øge indtjening og afsætning for fødevareklyngen.

Projektleder: Jan O., F. Laustsen, jl@lf.dk

 

68. Udvikling af markedsmuligheder for fødevareklyngen på EU-markeder

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 800 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er via fødevareklyngens styrkepositioner at skabe merværdi og nye markedsmuligheder på de købedygtige markeder indenfor EU. Formålet er derudover at fastholde interesse, at styrke afsætning og indtjening, samt opbygge nye kontakter og udnytte nye markedspotentialer.

Brexit og udsigten til nye markedsbetingelser skaber ekstraordinær usikkerhed for fødevareklyngen og kræver handling, men potentialerne på markederne inden for EU er fortsat attraktive og ikke fuldt udnyttede. Markederne er veludviklede og stiller store krav til kvalitet, innovation og omstillingsevne. Det er samtidig væsentlige markeder for landbrugs- og fødevaresektoren, som kan udnyttes yderligere. Økologi, gastronomi og bæredygtige produkter vil være i fokus ved indsatsen på de nære markeder. Det er afgørende at skabe positiv opmærksomhed hos de købedygtige grupper, og de særlige markedssegmenter, som kan skabe forøget vækst og helt nye markedsperspektiver. Konkret vil der med afsæt i markedernes karakteristika og fødevareklyngens styrkepositioner planlægges og gennemføres eksportfremstød, udstillingsdeltagelse, seminarer, events og delegationsbesøg mv. for på denne måde at skabe opmærksomhed, forbedre afsætningen og kontakt til de relevante markedsaktører. De anvendte afsætningsparametre vil blive tilpasset fra marked til marked, og aktiviteternes form og indhold målrettes til markedsbetingelserne.

Det forventes, at markedsaktiviteterne især på nøglemarkederne i Norden, UK og Tyskland samt Frankrig og Italien skaber fornyede kontakter og styrket opmærksomhed, som kan fastholde og øge afsætningen og derved forbedre markedspositionen, indtjeningen og beskæftigelsen.

Projektleder: Jan O., F. Laustsen, jl@lf.dk