Københavns Bybi Forening

Københavns Bybi Forening har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 808 t.kr.

81. ”Honning er noget vi laver sammen” – udvikling af et cirkulært honningfælleskab i København

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 808 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at skabe nye muligheder for at inddrage byboere i honningproduktion – som biavlere, gartnere og naturelskere. Som Europas største producent af byhonning og som socialøkonomisk virksomhed, ser vi det at inddrage forbrugerne som en metode til at fremme nye sociale fællesskaber, hvor bæredygtige forbrugsvaner, samt nye viden om mad og miljø opstår.

Med projektets midler ansættes en udviklingsmedarbejder i et år.  Medarbejderen vil skabe nye processer og produkter, der engagerer forbrugere i cirkulær honningproduktion fra blomst til bord. Socialt udsatte vil passe nye ’Honninghaver’. Flere private virksomheder vil få ’Firmabier’. Et oplevelsesprogram vil involvere byboerne i produktionen af en bi-venlig by, fyldt med blomster, insekter elsker. Disse initiativer understøttes af nye produktionsprocesser og nye salgskanaler for at sikre et økonomisk bæredygtig grundlag. f.eks. en team af ”honningpushere”, der mødes med forbrugere på arbejdspladser og i det offentlige rum. Der vil løbende arbejdes med kommunikationseksperter, forskere og specialister inden for vores fag for at samle vores erfaringer og dele vores tilgang med andre. Bier og honning vil blive udgangspunkt for et cirkulært fællesskab der beriger byen socialt og miljømæssigt. Projektet vil løfte vores ambition om at rejse et socialøkonomisk fyrtårn med en reel effekt, der inspirerer andre i Danmark og internationalt.

Projektleder: Oliver Maxwell, om@bybi.dk