Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 294 t.kr.

83. Flere biodynamiske grønsager til et voksende marked

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 294 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at øge produktionen af biodynamiske grønsager for at imødekomme den stigende efterspørgsel, der er fra butikker, grossister, restauranter og forbrugergrupper. Desuden at give nye biodynamikere og andre aktører et opdateret kendskab til markedet og dets muligheder. 

Projektets aktiviteter omfatter seminarer med oplæg og diskussioner om biodynamiske principper og praktiske metoder i grønsagsdyrkningen. Desuden med faglige præsentationer og erfaringsudveksling. Markedsorientering med kundekontakter og erfaringsudvekslinger bedriftsbesøg hos grønsagsavlere inkl. markvandringer med oplæg af værter og særligt kyndige om udvalgte emner workshops med teoretisk og praktisk undervisning og demonstration af metoder og redskaber faglig studietur til biodynamiske landbrug med grønsagsproduktion optagelse af videofilm om biodynamiske metoder og erfaringer i grønsagsdyrkning formidling af biodynamisk grønsagsdyrkning, skriftlig og visuel.

Effekter: Vi forventer – i løbet af et par vækstsæsoner - en 25-35% forøgelse af arealet og produktionen af biodynamiske grønsager fra såvel etablerede som nye biodynamikere. Kunderne efterspørger dem, så markedet er modent. Dette projekts aktiviteter er vigtige for at opskalere produktionen og dermed skabe større omsætning. Vi forventer desuden en mere finmasket distribution af biodynamiske grønsager til forretninger, forbrugergrupper, grossister og restauranter i kraft af en større volumen, den stigende efterspørgsel og en tættere dialog med kunderne, En vigtig effekt er en bedre økonomi i grønsagsproduktionen.

Projektleder: Klaus Loehr-Petersen, klaus@biodynamisk.dk