Forbrugerrrådet TÆNK

Forbrugerrådet TÆNK har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 2.140 t.kr.

73. Tyg på det 2019

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 2.140 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet med projekt ”Tyg på det" er at styrke 17-25-åriges maddannelse og madglæde, så de får lyst til at købe flere råvarer. Med fokus på indkøb i supermarkedet inspirerer, oplyser og motiverer vi unge med særligt fokus på erhvervsskolesegmentet til at træffe sunde og økonomisk bæredygtige valg for dem selv.

Siden 2016 har Forbrugerrådet Tænk i projekter støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug arbejdet målrettet på at styrke maddannelsen og indkøbskompetencerne hos 17-25-årige med særligt fokus på det udfordrende og udfordrede erhvervsskolesegment. Vi har gennemført egen praksisnær forskning af målgruppens adfærd, motivationsfaktorer og barrierer i indkøbssituationen, vi har udviklet et undervisningsmateriale til brug på grundforløb 1 på erhvervsskoler samt gennemført events og indsatser på sociale medier målrettet alle unge i alderen 17-25 år. Vi ved, at det kræver en langsigtet indsats, hvis adfærdsændringer skal lykkes.

Derfor vil vi i 2019 videreudvikle, opskalere og forankre vores indsats ved blandt andet at opdatere undervisningsmaterialet og forankre brugen af det på landets erhvervsskoler gennem understøttende events, hvor vi samlet vil nå 1000 unge. For at vidensdele og sikre projektet en større gennemslagskraft samler vi relevante interessenter til et symposium. Derudover fortsætter vi den brede, engagerende indsats på sociale medier.

På lang sigt vil vores målrettede arbejde for at gøre unge til kompetente forbrugere bidrage til, at flere unge køber flere råvarer og får sundere madvaner. På kort sigt vil vores indsats betyde, at flere lærere får øjnene op for undervisningsmaterialet, og flere unge dermed bliver undervist i og klædt på til indkøbssituationen.

Projektleder: Camilla Udsen, cu@fbr.dk