Fonden Københavns Madhus

Fonden Københavns Madhus har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 197 t.kr.

84. Guideservice for gæster med interesse i storskala økologiomlægning i større byer

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 197 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formål: Øge forbruget af økologiske råvarer ved at udbrede kendskabet en gennemprøvet metode til økologisk omlægning til besøgende fra Danmark og udlandet samt understøtte de besøgenes videre arbejde med at sætte ambitiøse økologimålsætninger.

Aktiviteter: Københavns Madhus ønsker at have mulighed for at kunne sikre en målrettet opfølgning over for de talrige henvendelser til Københavns Madhus vedrørende råd og vejledning om, hvordan en lokal økologiomlægning og indkøbsudbud kan tilrettelægges i andre storbyer. Det er madhusets erfaring, at denne type henvendelser kræver en professionel opfølgning, som ikke tidligere har ligget inden for Københavns Madhus’ opgaveportefølje. Indsatsen består af konkret koordinering og planlægning af erfaringsmæssigt 2-3 henvendelser om måneden. Derudover dækker indsatsen planlægning af 15 guidede ture i København, herunder honorarer til værterne og forplejning.

Effekter: Projektet vil medvirke til at flere større danske byer og udenlandske storbyer beslutter sig for omlægningsprojekter, enten i samme omfang som København eller med start i udvalgte køkkener. Det vil understøtteefterspørgslen af danske, økologiske varer, da de er af høj kvalitet, og allerede udviklet til foodservice-sektoren. Der kan derfor forventes øget afsætning af danske, økologiske varer.

Projektleder: Jacob Appel, jacob@kbhmadhus.dk