FødevareBanken

Fødevarebanken har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 919 t.kr.

78. Fra madspild til merværdi i fødevarekæden

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 919 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Omfanget af madspild i fødevarebranchen er stadig stort, og sociale organisationers behov for sunde og varierede måltider ligeså. FødevareBanken tilbyder fødevarevirksomheder en socialt og miljømæssigt bæredygtig løsning – nemlig at donere overskudsfødevarer (før sidste salgsdato) til FødevareBanken som fordeler og videreleverer til et voksende netværk af organisationer der tilbereder og serverer måltider for socialt udsatte. I dette projekt vil FødevareBanken udbrede kendskabet til denne løsning blandt stadig flere fødevarevirksomheder – og ligeledes udbrede kendskabet til dette samarbejde blandt socialt og miljømæssigt bevidste forbrugere, og dermed forbedre fødevarebranchens image og omdømme hos dette segment.

Vi vil i 2019 have særligt fokus på at kommunikere om vores samarbejde med virksomheder i primærproduktionen, fødevareindustrien og engrosleddet, da YouGovs undersøgelse for FødevareBanken viser, at en stor del af de adspurgte forbrugere ikke ved i hvor høj grad disse tre tager ansvar for at mindske madspildet i Danmark.

De forventede effekter er 1.200 tons overskudsfødevarer doneret i 2019 (en stigning på 31 % ift. 2017) og en stigning i procentdelen af adspurgte, der mener, at primærproduktionen, fødevareindustrien og engrosledet tager ansvar for at mindske madspildet i Danmark.

Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.

Projektleder: Jeanette Koustrup Duus, jkd@foedevarebanken.dk