Fagligt Fælles Forbund 3F

Fagligt Fælles Forbund har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 2.000 t.kr.

74. Det grønne Danmark

Hovedformål: Uddannelse

Bevilliget tilskud 2019: 2.000 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Formålet: ”Det grønne Danmark” vil styrke image af og rekruttering til strategisk vigtige uddannelser indenfor jordbrugs- og fødevareområdet, men i høj grad også re-brande fødevareklyngen overfor det unge uddannelsessøgende segment. Unge i udskolingen og ungdomsuddannelserne er målgruppe for kampagnen.

Projektet er forankret hos 3F og ledes af en styregruppe bestående af ”Det grønne Danmarks” projektdeltagere. For at sikre koordinering nedsættes en projektgruppe, og for at undgå eventuelt overlap nedsættes et Advisory Board, hvor udvalgte organisationer og uddannelsesinstitutioner vil få sæde. ”Det grønne Danmark” er en bred rekrutterings- og imagekampagne - en ”paraply kampagne” - hvor det også indtænkes, at der i dag findes flere sektorspecifikke rekrutteringsaktiviteter i forhold til de forskellige jordbrugs- og fødevareuddannelser, samt ingeniøruddannelser. Herunder bl.a. på kød, mejerilandbrugsskolerne m.fl.

Effekter: Større kendskab og søgning til jordbrugs- og fødevareuddannelserne i hele den vertikale kæde – fra faglært til lang videregående uddannelse.

Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.

Projektleder: Flemming Machholdt, Flemming.machholdt@3f.com