Danske Juletræer

Danske Juletræer har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 350 t.kr.

82. Afsætningsfremme for naturlige juletræer i tysktalende europæiske lande

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2019: 350 t.kr.

Projektperiode: 2018-2020

Projektbeskrivelse: Ved at sætte fokus på det naturlige juletræ som omdrejningspunktet for juletraditionen er det projektets mål at fastholde nuværende juletræsbrugere, at tilbageerobre frafaldne juletræsbrugere og at motivere yngre forbrugere samt indvandrer til at bruge et naturligt juletræ på de tysktalende markeder i Europa.

Gennem markedsføring på hjemmesider, i trykte medier og via messer og udstillinger bidrager projektet til at stimulere efterspørgslen på naturlige juletræer af alle arter. Derudover bruges kendte personer som juletræsambassadører for projektet.

Projektet bygger oven på mere end 10 års arbejde med kampagnen ”Original Nordmann” og ligger i forlængelse at de seneste fire års arbejde med kampagnen ”Schöne Weihnachten”.

Projektleder: Claus Jerram Christensen, cjc@christmastree.dk