Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 1.231 t.kr.

76. Kostkvalitet, kødindtag og sundhed

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.231 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at undersøge, om danskere, der spiser en sund kost og har et højt indtag af kød, har den samme risiko for at udvikle kræft og hjerte-karsygdomme som andre med et tilsvarende kostmønster og lavt indtag af kød.

Der er en faldende trend i kødforbrug blandt forbrugerne. Det skyldes bl.a., at kødindtag sammenkædes med forhøjet risiko for sygdom, især kræft. DTU har en forventning om, at der ikke er sådan en sammenhæng i Danmark, og vi har detaljerede kostundersøgelser at tage udgangspunkt i.

I projektet beskrives, hvilke fødevarer der karakteriserer kosten hos den gruppe af danskere, der er sunde og raske og spiser meget kød. Kostdata sammenkobles med informationer om sygdomme og dødsårsager fra offentlige registre, og der udføres en analyse af sammenhængen mellem kødindtag og risikoen for at udvikle kræft eller hjerte-karsygdomme, hvis man spiser meget kød. Resultaterne præsenteres for ernærings- og sundhedsprofessionelle, herunder offentlige myndigheder, som rådgiver forbrugerne om sund kost, og for branchens repræsentanter med interesse i afsætning af kød. Desuden udarbejdes to videnskabelige artikler.

Resultaterne skal bruges til at nuancere debatten, som er stærkt medvirkende til det faldende kødsalg. Branchen efterlyser videnskabeligt funderede argumenter, som kan dokumentere om kød kan indgå i en sund kost.

Projektleder: Heddie Mejborn, hmej@food.dtu.dk

Link til projektbeskrivelse her.