Danmarks Biavlerforening

Danmarks Biavlerforening har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 914 t.kr. fordelt på to projekter.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

79. Verdens bedste honning

80. Udvikling og kvalitet i biprodukter

 

79. Verdens bedste honning

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2019: 599 t.kr.

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse: Målet er at sætte fokus på at producere honning af højeste kvalitet. Det vil vi gøre ved at give de danske biavlere adgang til analyser, som de kan bruge til at forbedre deres honningkvalitet og markedsføring.
Et minilaboratorium med udstyr vil gøre det muligt at analysere honning for en række forskellige kvalitetsparametre. Derudover også pollenanalyser af honningerne så det er muligt at fastslå hvilke planter det hovedsageligt er indsamlet på. Disse analyser vil gøre det muligt for biavlere mere målrettet at markedsføre deres honning som en kvalitetshonning. Der udvikles også en kvalitetsmærkat, som biavleren får ret til at bruge. Endelig udvikles et modul til stadekort.dk som gør det muligt at spore hvert enkelt glas honning til biavleren og evt. den specifikke bigård, det stammer fra. Projektet vil have stor fokus på formidling til alle danske biavlere.

Dette projekt kan give dansk honningproduktion et væsentligt kvalitetsløft. Med et kvalitetsløft, løftes den enkeltes biavlers knowhow og kunnen. Der vil komme et mere varieret honningudbud på det danske marked, med mange forskellige kvalitetshonninger.

Projektleder: Flemming Vejsnæs, fv@biavl.dk

 

80. Udvikling og kvalitet i biprodukter

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 315 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Dette projekt handler om at udvikle en ny dansk nicheproduktion af pollen og propolis. Disse produkter anvendes i udlandet som kosttilskud og helsekost produkter. I Danmark importeres de i væsentlig grad, uden at der er tilsvarende danske kvalitetsprodukter på markedet. I projektet etableres en ERFA gruppe, der afprøver forskellige høstmetoder, laver vurdering af bedste og mest optimale høst tidspunkter. Der sættes fokus på hvordan der fremstilles høj kvalitets råvarer og udvikling af nye produkter. Der laves en markedsføringsstrategi med standard emballage, etiketter og informationsmateriale. Der etableres en hjemmeside, hvor alle basisinformationer ligger. Der etableres en instruktørgruppe, som vil formidle projektets budskaber. Der laves praktisk workshops m.m. Projektet afsluttes med et temahæfte, der beskriver hele processen fra høst til salg. Når projektet er afsluttet, er der etableret en produktion af pollen og propolis, af meget høj kvalitet til salg i Danmark og potentiel mulighed for eksport.

Projektleder: Flemming Vejsnæs, fv@biavl.dk

Link til projektbeskrivelse her.