AquaGreen Licence ApS

AquaGreen Licence ApS har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 155 t.kr.

85. Recirkulering af fosfor med biokoks fra kommunalt spildevandsslam

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 155 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at indsamle evidensgrundlag for anvendelsen af biokoks fra spildevandsslam (SS) som fosforkilde i gødningsprodukter til både konventionelt og økologisk landbrug.

Biokoks produceret med AquaGreen’s teknologi er fri for problematiske tungmetaller samt miljø- og sundhedsfremmende stoffer, men rig på næringsstoffer som f.eks. fosfor (P) og formodes derfor at kunne anvendes til konsumafgrøder. Formålet er derfor, at opgradere spildevandsslam til et højværdiprodukt fremfor et lavværdiprodukt, bidrage til løsning af udfordringerne med mangel på fosfor i fremtiden samt geografisk omfordeling af næringsstoffer fra by til land. Projektet indbefatter markforsøg med biokoks løbende over én vækstsæson med dyrkning af vårbyg og vinterhvede på to P-fattige marklokationer placeret på Vestsjælland og i Nordjylland.

Resultaterne skal vise hvorvidt anvendelsen af biokoks fra SS er en brugbar P-kilde og bidrage til viden om, og udviklingen af, biokoksproduktet med henblik på plantetilgængeligheden af P, samt udvikling af AG’s teknologier.

Projektleder: Claus Dalsgaard Jensen, cdj@aquagreen.dk