Agrologica

Agrologica har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 148 t.kr.

86. Stinkbrand i hvede

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 148 t.kr.

Projektperiode: 2019-2022

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at bidrage med viden, som kan reducere anvendelsen af bejdsemidler uden at gå på kompromis med en effektiv bekæmpelse af stinkbrand, herunder også reducere det økologiske landbrugs afhængighed af de konventionelle bejdsemidler, som bruges under opformeringen af såsæd.  

Projektet vil undersøge de aktuelle hvedesorter på sortslisten for resistensegenskaber for stinkbrand, og opbygge et europæisk netværk om stinkbrandforskning med fokus på udvikling af genetiske markører til brug i planteforædlingen af resistente sorter. Projektet vil give økologiske såsædsfirmaer og landmænd mulighed for at vælge resistente sorter. Projektet vil gøre det muligt for, at planteforædlere kan starte resistensforædling med moderne sorter fra sortslisten i stedet for at skulle starte med landsorter og lignende. Projektet vil gennem netværksdannelse og opbygning af en samling af smitteracer gøre det muligt at langtidssikre stinkresistens i korn.

Projektleder: Anders Borgen, borgen@agrologica.dk

Link til projektbeskrivelse her.