Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 1.885 t.kr.

75. Opskalering og validering af processer for separering af restsaft fra produktion af græsprotein

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2019: 1.885 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektet har til formål at udvikle nær fuldskala processer for at koncentrere restsaft fra produktion af græsprotein (’grønt protein’) samt at evaluere udnyttelsespotentialet af både koncentrat og permeat.

Et pilotstudie der med støtte fra Promilleafgiftsfonden gennemføres i 2018 viser, at restsaften kan koncentreres effektivt ved valg af de rette procesbetingelser og membran materialer. Det er ligeledes vist at den opnåede permeat (vand fraktion) kan produceres under betingelser som tillader at vigtige næringssalte kan blive i permeatet, med potentiale for at bringe det tilbage til afgrøderne.  Det nuværende projekt skal vise at disse processer kan skaleres op til nær produktionsskala (demo skala) i forbindelse med det nye GRØNBIORAF demoskala anlæg og skal validere det tekniske og økonomiske potentiale for processen samt for at anvende permeatet til vanding og gødskning af græs afgrøder.

Projektleder: Morten Ambye-Jensen, maj@eng.au.dk

Link til projektbeskrivelse her.