Landbrug & Fødevarer har i 2021 fået bevilliget tilskud for i alt 8.000 t.kr. fordelt på to projekter. 
Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. 

74. Udvikling af nye markedsmuligheder på internationale vækstmarkeder

75.

Udvikling af nye markedsmuligheder i EU-lande

 

74. Udvikling af nye markedsmuligheder på internationale vækstmarkeder
Hovedformål: Afsætningsfremme
Hovedformålet er under hensyntagen til de helt aktuelle markedsforhold at skabe positiv opmærksomhed på de internationale markeder samt vækst, merværdi og indtjening for fødevareklyngen. Målet opnås ved med afsæt i fødevareklyngens styrkepositioner, herunder bæredygtighed, klimavenlige produkter og -løsninger, økologi, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd mv. at skabe et bedre fundament og en styrket relation til markedsaktører på de mest relevante og attraktive internationale markeder. Der sikres en målrettet og markedstilpasset tilgang ved brug af både fysiske og virtuelle aktiviteter. Projektet omfatter grundet markedskompleksiteten og det brede geografiske fokus en bred vifte af markeds- og situationstilpassede aktiviteter, herunder både horisontale initiativer på nye markeder og målrettede tiltag på udvalgte nøglemarkeder. 

Projektet har fokus på 6 hovedindsatsområder:

1 .Nye markedskoncepter på attraktive vækstmarkeder

2. Eksportfremstød og strategisk markedsudvikling

3. Forbedret markedsudvikling i Kina

4. Målrettet markedsindsats i Japan

5. Markedsinitiativer overfor internationale markeder og

6. Markedsinitiativer for økologiske produkter.

 

Fødevareklyngens styrkepositioner, herunder bæredygtighed, klima og ressource effektivitet integreres i de enkelte aktiviteter. Der planlægges og gennemføres målrettede afsætningsaktiviteter bla. konferencer, seminarer, udstillinger, ekskursioner, fødevareevents og displays – fysisk eller virtuelt. Aktuelle markedsforhold og det afsætningsmæssige potentiale fastlægger den endelige prioritering og geografiske fokusering. Et omdrejningspunkt i indsatsen er gensidig opbygning af viden, relationer og tillid.

 

Målopfyldelse vurderes ved opgørelse af brugertilfredshed, omfanget af markedskontakter og deltagelse i markedsaktiviteter. Det vurderes løbende, om der skabes nye markedsåbninger og flere markedsmuligheder på potentielle nye markeder.

 

 

  

75. Udvikling af nye markedsmuligheder i EU-lande
Hovedformål: Afsætningsfremme
Det primære formål er at styrke afsætningen, øge merværdien og forbedre indtjeningen for fødevareklyngen på EU-markederne. I lyset af corona-krisen og Brexit er markedsbetingelserne markant ændret. Målet er bla. via fødevareklyngens styrkepositioner indenfor fx klima, bæredygtighed, økologi, dyrevelfærd og gastronomi mv. at sikre interesse og opmærksomhed på EU-markederne samt at være synligt til stede – fysisk eller virtuelt - ved toneangivende begivenheder. EU-markederne er særligt interessante, da efterspørgselsmønstre og økonomisk udvikling matcher godt til fødevareklyngens styrkepositioner.

 

Projektet omfatter både brede indsatser og konkrete markedsinitiativer. Projektet fokuserer på 4 hovedindsatsområder:

1. Nye markedskoncepter og udviklingsinitiativer

2. Nye markedsmuligheder for økologiske og bæredygtige produkter

3. Produkt- og markedspræsentationer og strategisk markedsudvikling

4. Markedsaktører og gensidige fysiske/virtuelle besøg fra EU-lande.

 

Markedsindsatsen afstemmes efter aktuelle forhold. Fødevareklyngens styrkepositioner danner fundamentet for indsatsen. I 2021 planlægges markedsaktiviteter med fokus på de væsentligste nærmarkeder. Det store tyske marked vil have en fremtrædende placering. Indsatsen omfatter både fysiske og virtuelle initiativer bla. events, besøgsgrupper, præsentationer og seminarer. En fortsat og progressiv markedsudvikling stiller krav til fornyelse, synlighed og relevans. Der lægges vægt på at bringe fødevareklyngens styrkepositioner i spil, så der kan opretholdes interesse, kontakt og øget viden i samspillet med relevante markedsaktører.  Effekten af aktiviteterne forventes samlet at være en styrket afsætningsplatform, som vurderes via deltagertilfredshed, omfanget af markedskontakter og deltagelse. Det er afgørende under de aktuelle svære opg uforudsigelige markedsbetingelser, at aktiviteterne bidrager til fastholdelse og udvidelse af fødevareklyngens markedsposition.