Knold & Top har i 2021 fået bevilliget tilskud for i alt 60 t.kr.

86. Whole Seeds of Brassica napus from Double Low White Flowering Varieties

Hovedformål:  Produktudvikling
Formålet med ansøgningen er at få midler til at afslutte en Novel Food ansøgning, som blev indleveret til EFSA i 2018. Endvidere skal produktionen organiseres, når godkendelsen er i hus. Det er de to elementer, der søges tilskud til. Målet med Novel Food ansøgningen er tilladelse til at bruge op til 10 % hele frø fra hvidblomstret raps (bedre smag end alm raps) i bagte produkter (i fødevarekategorierne 7.1 ’Bread, rolls and similar’ og fødekategori 2: ’Fine bakery ware’).

Frø af hvidblomstret raps er velafprøvet i disse kategorier, og tilbagemeldingen fra bage industrien har kun været positiv. Der forventes et forbrug i EU på 10.0000 – 30.000 tons rapsfrø til disse formål.

Der stilles specifikke krav til dykningen (som certificeret udsæd + som fødevare), til opbevaring, oprensning og distribution (efter HACCP-principperne) og til anvendelsen (hele frø som bages). Der er desuden en lang række specifikationer for frøpartierne (renhed, indhold af glucosinolater, tungmetaller, toksiner, pesticidrester, mikroorganismer med mere).  Rapsfrø har en række sundhedsgavnlige virkninger, især fra oliesammensætningen og glucosinolaterne. Sidstnævnte giver EFSA grå hår i hovedet, da GLs er kendt for at skade husdyr ved fodring i større mængder. Der er hos mennesker ikke påvist sundhedsskadelig effekt af selve glucosinolaterne, men af deres nedbrydningsprodukter (isothiocyanater), dog kun ved jodmangel. Denne problematik skal gennemarbejdes endnu engang i efteråret. Det kan koste!

Rapsfrø til bagning bliver en højværdi form af raps, da salgsprisen forventes i intervallet 10 – 15 kr./kg. Produktionsprisen forventes at ligge ca. 1 kr. højere end frø til oliemøllen, der sælges til typisk 2,80 kr./kg.

Vi forventer med stor sandsynlighed godkendelse af denne Novel Food, men det kan kikse.

Forretningsmodel: Ansøger sælger udsæd til produktion af rapsfrø til bagning. Produktionen og distributionen forestås af fødevaregodkendte virksomheder i Danmark og andre lande for deres risiko. Ansøger får en lille licens pr kg solgt ’Novel Food raps’.

Det andet formål med ansøgningen er midler til tidsforbrug, rejser og møder for at beskrive kravene til produktion, analyser, beskrive de sundhedsgavnlige og potentielt sundhedsskadelige stoffer samt anvendelse af produktet overfor producenterne, distributørerne, kunderne og offentligheden, som skal formidles på en række sprog.