Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har i 2021 fået bevilliget tilskud for i alt 296 t.kr.

84. Mere biodynamisk mel fra flere gårdmøllerier

Hovedformål: Rådgivning

Projektet har to hovedformål:

1) At imødekomme efterspørgslen efter højværdiprodukter af biodynamisk dyrket kornarter- og sorter fra især gårdmøllerier for større lokalt salg og fastholdelse/etablering af arbejdspladser, ofte med sociale hensyn.

2) At styrke den faglige viden, udvikling og informationsudveksling hos landmænd med egen dyrkning og forarbejdning af højværdi kornprodukter til direkte salg.

Projektets mål er:
1) at øge salget af biodynamisk mel fra gårdmøllerier med ca. 30 % i løbet af to år,

2) at der etableres mølleri/bageri på yderligere tre biodynamiske gårde og 3) at tre bagerier udvider deres sortiment og bager biodynamiske Demetergodkendte brød.
Projektets mål/effekter skal nås gennem informationsaktiviteter, primært rettet til forbrugere og restauranter, og til biodynamiske og økologiske landmænd om fokus på produktudvikling, erfaringsudveksling og markedsføring.

 

AP 1: Det faglige indhold

  • bedriftsbesøg for forbrugere og jordbrugere hos kornavlere inkl. markvandringer med oplæg af værter og særligt kyndige om udvalgte emner
  • workshop med teoretisk og praktisk undervisning og demonstration af lagerforhold og mølleredskaber
  • studietur til jordbrug med alsidig kornproduktion
  • etablering af erfagruppe

AP 2: Formidling og evaluering

  • artikler i fag- og forbrugermagasiner 
  • informationer på foreningens web-medier og videofilm
  • formidling af biodynamisk korndyrkning og melkvalitet på markeder og messer
  • evaluering, løbende og ved projektafslutning