Fagligt Fælles Forbund har i 2021 fået bevilliget tilskud for i alt 2.000 t.kr.

81. Fagligt Fælles Forbund 3F: Future Food
Hovedformål: Uddannelse
Future Food er en kampagne, der ønsker at være med til at sikre den bedste arbejdskraft til fødevareerhvervet for at kunne understøtte og opretholde fødevareklyngens konkurrenceevne. Kampagnen skal sætte jordbrug- og fødevarebranchen på dagsorden over for de 13 til 25-årige og herigennem oplyse om uddannelses- og karrieremuligheder. Ligeledes ønskes det at slå ned på fordomme og højne vidensniveauet om uddannelser og job i én af Danmarks største og vigtigste brancher.   Kampagnen skal re-brande fødevareklyngen og styrke dennes image. Og kampagnen skal tiltrække uddannelsessøgende (udskolingselever, unge på ungdomsuddannelser og unge, der ønsker at skifte karriere eller ikke er kommet i gang) ved at øge kendskab og påvirke interessen for et bredt udsnit af branchens uddannelser – både erhvervs- og videregående uddannelser.   Målet er at forbedre optaget i 2021 på eud-hovedforløb samt mellemlange og videregående uddannelser inden for jordbrug- og fødevareklyngens uddannelser. Ønsket er en samlet stigning på 10 % sammenholdt med optag fra 2018. Derudover skal kendskab til uddannelser styrkes med 25 % og interessen med 45 % frem mod ultimo 2021. Forholdet mellem kendskab og interesse skal ligeledes styrkes med 7 %. Kendskabet til job- og karrieremuligheder i branchen skal også forbedres med 30 %.       

Kampagnen har sit liv digitalt via sin hjemmeside, der er kampagnens rygrad samt via de sociale medier, hvor kampagnen eksponeres for målgruppen. Den digitale indsats vil fortsat være hovedaktiviteten i form af digital annoncering på målgruppens foretrukne sociale kanaler.

Målet med denne indsats er, at kampagnesitet årligt skal have et besøgstal på 12.500 med en gennemsnitlig besøgstid på 1 minut og 10 sekunder. Og kliks fra annoncering til websitet skal ligge på 45-50.000. For at opnå dette er vedligeholdelse og udvikling af websitet samt produktion af nyt materiale i form af film med rollemodeller fra erhvervet vigtige aktiviteter. Derudover vil der også være fokus på deltagelse i enkelte fysiske events. Og ikke mindst arbejdes der konstant på at udbrede Future Foods rekrutteringsaktiviteter hos konsortiets partere og samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om rekrutteringsudfordringer.

 

Effekten af projektet følges op i Q1 2022 ud fra fremlagte målpinde om øget optag på uddannelser, styrket kendskab og interesse samt digitale kampagneaktiviteter.