At finde svar på etiske og globale spørgsmål

Promilleafgiftsfonden prioriterer projekter der styrker landbrugs- og fødevareerhvervets indsats for at finde hensigtsmæssige svar på etiske og globale spørgsmål som biodiversitet, dyrevelfærd og global opvarmning.