At understøtte udviklingen af landbrugs- og fødevareindustrien

Promilleafgiftsfonden prioriterer projekter der understøtter udviklingen af landbrugs- og fødevareindustrien ved fokus på lokale og globale forbrugere mhp. afsætning såvel lokalt som ved eksport til det globale marked.