At fremme fødevaresikkerhed og folkesundhed

Promilleafgiftsfonden prioriterer projekter der fremmer fødevaresikkerhed og folkesundhed.