Miljø- og Fødevareministeriet årsrapporter om jordbrugets fonde

Ministeriet offentliggør årligt en samlede rapport vedrørende Promille- og Produktionsafgiftsfondenes virksomhed. Nedenfor findes senest tilgængelige samt historiske rapporter.